Điện thoại:

0254 362 4499

(Hỗ trợ 24/7)

Địa chỉ:

35 đường 30/4, phường 9

Vũng Tàu, Ba Rịa - Vũng Tàu

Hoá chất Công nghiệp & Khai thác Dầu khí

13 May 2024

Thông tin khác