Điện thoại:

0254 362 4499

(Hỗ trợ 24/7)

Địa chỉ:

35 đường 30/4, phường 9

Vũng Tàu, Ba Rịa - Vũng Tàu

Công ty DMC định hướng phát triển dịch vụ mới

    Những năm qua, khi thị trường dịch vụ Dung dịch khoan và Hóa chất Khai thác gặp nhiều khó khăn bởi giá dầu giảm, việc làm ít, giá hóa chất đầu vào tăng trong khi sức ép cạnh tranh khi tham gia đấu thầu là một vấn đề luôn tiềm ẩn những rủi ro. Trong bối cảnh đó, DMC đã từng bước đa dạng hóa các loai dịch vụ phụ trợ cho các đơn vị trong ngành như: Xây dựng phát triển dịch vụ Logistics, dịch vụ cho thuê lao động, dịch vụ cơ khí… cụ thể DMC đã tạo được sự đột phá khi cung cấp thành công kỹ sư làm việc tại các khoan trường Nhật Bản; Cung cấp dịch vụ nhân lực hỗ trợ các dự án của Vietsovpetro như kỹ sư thiết kế giàn khoan cho Viện NIPI- dự án Kình Ngư Trắng, dịch vụ thi công xây lắp cho dự án BK23, RC8, Đại Hùng Phase 3, Kình Ngư Trắng; Cung cấp dịch vụ logistics và dịch vụ bảo trì cho Tổng Công ty PVFCCo…   

  
       Trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, ngoài việc duy trì và phát huy các lĩnh vực thế mạnh sẵn có, DMC đánh giá dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ cơ khí, dịch vụ logistics cho các dự án trong và ngoài ngành dầu khí sẽ làm tiềm năng phát triển lâu dài, vì vậy DMC đã chủ độngtriển khai mở rộng các dịch vụ này để trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của DMC. Theo kế hoạch, thời gian tới DMC sẽ tham gia cung cấp dịch vụ cơ khí, bảo trì, logistics cho các dự án của Vietsovpetro, Phu Quoc POC, PVFCCO, các dự án ngành điện gió... Việc DMC tham gia các dự án nói trên sẽ đánh dấu bước phát triển mới về lĩnh vực dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ cơ khí, logistics của DMC trong nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. 

      DMC đã ngày càng khẳng định được uy tín trong hồ sơ năng lực khi tham gia dự thầu các gói thầu cung ứng nhân lực, dịch vụ cơ khí, dịch vụ logistics, tạo đà phát triển cho DMC trong những năm tiếp theo. Điều đó chứng minh việc DMC đang xây dựng lộ trình đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ đúng chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí và của Tổng công ty PVChem là “Mở rộng, phát triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, không tập trung vào một loại hình dịch vụ cốt lõi để chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo”.

 

24 Jun 2024

Thông tin khác

Công ty DMC tham gia trồng 300 Cây Xanh tại Núi Lớn, Thành Phố Vũng Tàu

Hưởng ứng Tháng Hành động Vì Môi trường năm 2024, sáng ngày 15/6/2024 Công đoàn Cơ sở thành viên (Công ... 20-06-2024 xem thêm

DMC sẽ sớm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh vào năm 2023

Đến hết tháng 10/2023, DMC sẽ đạt doanh thu hơn 427 tỷ đồng (tương ứng 111% kế hoạch doanh thu ... 24-11-2023 xem thêm