Điện thoại:

0254 362 4499

(Hỗ trợ 24/7)

Địa chỉ:

35 đường 30/4, phường 9

Vũng Tàu, Ba Rịa - Vũng Tàu

Bảo trì hệ thống giàn khoan tại biển Vũng Tàu

16 Oct 2023

Thông tin khác